2. El Complex Arqueològic

 

Planol Parc Arqueologic Nalanda
Plànol del parc arqueològic de Nalanda (font: www.art-and-archaeology.com)


UN EIX SUD-NORD

De l’antiga Nālandā queda un cert nombre d'estructures arruïnades. La part de restes arqueològiques conegudes i excavades s'estenen sobre una superfície d’unes 14 hectàrees.

Si el compte que va fer el viatger xinès Xuanzang sobre l’extensió de Nālandā va ser correcte, i es compara amb l’actual superfície excavada, encara quedaria per descobrir prop d’un 90%.

Els conjunt d’edificis que es Sūtra pot veure avui dia està dividit per una calçada central que va de sud a nord, de forma que els monestirs (Vihāras) estan situats a la banda est d’aquest eix, i els temples (Chatiyas) a l’oest. 

En total hi ha descoberts 9 monestirs (la majoria amb restes datades al menys del segle VII) i 4 temples. El temple 2 (part dreta), hindú, sembla de la mateixa època tot i que es troba fora muralles.

El Vihāra 1 és interessant per haver contingut les cel·les dels mestres dels estudiants, i una petita capella conserva encara un fragment d’una estàtua de Buda. 


TEMPLE 14
Una secció restaurada del mur sud sembla emergir d’un vessant muntanyós que cobreix la resta de l’edificació, testimoni evocador del pas del temps, i de la gran feina que encara quedar per fer a Nālandā per a descobrir la totalitat de les restes. (Foto: www.art-and-archaeology.com)


TEMPLE 3 (ESTUPA DE SHARIPUTRA)
La gran massa piramidal d’aquest Vihāra és impressionant, i des del seu cim de 30,5 metres d’alt s’obté una esplèndida vista sobre tota l’àrea. A l'estupa s’hi accedeix per una escala situada al costat nord del monument.

Rodejant la plataforma, hi ha altres estupes més petits amb estàtues de Buda en diverses postures, i de les que els estucats originals encara es conserven a les cantonades NE i SE. (Foto: www.art-and-archaeology.com)


El temple va passar per unes set etapes de remodelació entre el 300 aEA i el 1100 EA. El gran estupa, conegut com l'Estupa de Shāriputra, va ser construït en el període Gupta. Aquesta (la cinquena fase) és la que es veu avui més visible. (Foto: www.sunya.net)


A dalt, fornícules amb imatges de Buda. (Fotos: www.sunya.net)
TEMPLE 12
Temple budista del segle VII. Al fons es veu un “típic estupa-jardí”. A sota hi ha la imatge d’un estupa votiu, adornat amb múltiples imatges de Buda que venen a significar el seu poder i la seva benedicció, tal com succeeix amb la iconografia dels linga (monument de la fertilitat) del déu hindú Shiva. (Fotos: www.art-and-archaeology.com)

Aquestes imatges de Buda, però, no són totes idèntiques. A la fila inferior exhibeixen el mudra del bhumisparsha ("tocant la terra); a la fila de sobre, fan el mudra del dharmachakra (“ensenyant”); i a la fila que hi ha sobre aquest, el mudra de dhyāna (“meditació”). (Fotos: www.art-and-archaeology.com)

TEMPLE 2
El temple hindú (del segle VII) es troba a la part posterior dels temples budistes 7 y 8. Els seus costats estan decorats por relleus representant deus, músics, ballarines i animals fantàstics. En aquesta imatge es veu la cara oest de la cantonada SE, amb talles de Lakshmi, d’un iogui, i una noia que toca un instrument. (Fotos: www.art-and-archaeology.com)
A dalt, un vidyadhara (garlanda que ve a simbolitzar l’assoliment de la saviesa espiritual suprema) es troba sobre un déu. Cada revelació es troba emmarcada dins un nínxol, i separada per unes columnes kalasha (gerros que culminen les torres d’alguns temples, i que també poden fer de base de columnes com atributs de determinats déus). A baix, relleu amb una oca o au similar, amb una elaborada llarga cua.Dos relleus de clara influència hel·lènica, molt probablement fets per artesans de la cultura greco-índia de Gandhāra (nord-oest de l’Índia-Pakistan). A la dreta, La figura asseguda que exhibeix una capa al vol. A l’esquerra, representació de dos kinnares o gandharves (músics celestials), consorts de les apsares (dansaires celestials).TEMPLE 2
A la dreta, passadís fet de totxo com la pràctica totalitat de les construccions de Nālandā. A baix, diferents relleus que representen una parella en situació amorosa; un guerrer; una música; i un animal fantàstic music. (Fotos: www.sunya.net)

TEMPLE 1
Foto de dalt: vista del temple 3 vist des del temple 1. Foto inferior: una cel·la de monjo, de les 40 que havia per planta al Temple 1.TEMPLE 4
A dalt, interior del monestir. A sota, cel·les dels monjos. Tercera foto, accés. A sota, passadís. (Fotos: www.shunya.net)